Hoeveel tijd neemt een baan als raadslid in beslag? (En wat verdient het?)

In de kleinste gemeente bestaat de gemeenteraad uit 9 leden, in de grootste gemeenten uit 45.  Hoeveel tijd je zult besteden aan het raadswerk is dan ook in iedere gemeente anders; van één dagdeel tot drie dagen per week. In de regel vergadert de gemeenteraad een keer per maand.  Ook het salaris wisselt; het Ministerie van Binnenlandse Zaken stelt jaarlijks de vergoedingen vast en deelt daarbij de gemeenten in afhankelijk van het aantal inwoners. Zo hebben raadsleden van kleine gemeenten (maximaal 8000 inwoners) recht op een vergoeding van 235,58 euro. Raadsleden met gemeenten met meer dan 375.000 inwoners ontvangen de hoogste vergoeding van maximaal 2209,35 per maand. Dit met de gedachte dat hoe groter de gemeente is, hoe meer tijd een baan als raadslid kost.

Wil  jij weten hoeveel tijd het raadschap in jouw gemeente kost? Neem contact op met een raadslid of politieke partij uit jouw gemeente en stel je vraag!