Er zijn toch ook minder verkiesbare vrouwen dan mannen?

Dat klopt, en dat is een van de redenen dat we dit initiatief zijn gestart. Maar ondanks dat er minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten staan, zijn er meer dan genoeg verkiesbare vrouwen om tot een gelijke balans in de raad te komen. Als we dit jaar meer vrouwen in de gemeenteraad stemmen, kunnen zij als rolmodel fungeren voor andere vrouwen om politiek actief te worden. Zo lost dit probleem zich mede dankzij onze stemmen op!