Data

Stem op een Vrouw verzamelt wanneer nodig ook data over het aantal vrouwen in de politiek. Dit doen we om het gebrek aan representatie volledig in kaart te brengen en bewustwording over hierover te kunnen vergroten. Hieronder leggen we uit waarom. Ben je op zoek naar actuele cijfers? Neem dan contact met ons op!

Op dit moment wordt data over vrouwen in de politiek niet structureel verzamelt, en vaak slechts één keer per termijn – waardoor veel data verouderd is tegen de tijd dat er bijna weer verkiezingen zijn. Dat zorgt ervoor dat eventuele voor- en achteruitgang lastig te monitoren is. Academici, journalisten en ook wij werkten daarom soms noodgedwongenmet achterhaalde gegevens. Het gebrek aan data staat onderzoek, journalistiek en hieruit voortkomende oplossingen in de weg. Daarom verzamelen wij steeds meer data zelf.

Stem op een Vrouw wil zich ontwikkelen tot hét dataplatform over vrouwen in de politiek. Zo verzamelden we voor de gemeenteraadsleden in maart 2018 al de meest recente data over het aantal vrouwen in de raden en onderzochten we de kieslijsten voor de herindelingsverkiezingen in november 2018. Ook voor de Provinciale Staten en Waterschappen verzamelden wij de meest recente cijfers. Daarom weten we nu dat slechts 31,5 procent van de Statenleden en 20,7 procent van de bestuurders van het Waterschap vrouw zijn.

Door in de toekomst nauw samen te werken met organisaties die ook data verzamelen, zoals Open State Foundation, ProDemos, Local Focus en Atria, gaan wij het gat in dataverzameling vullen.

X