Dat klopt, en dat is een van de redenen dat we dit initiatief zijn gestart. Maar ondanks dat er minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten staan, zijn er vaak meer dan genoeg verkiesbare vrouwen om tot een gelijke balans te komen. Mits we slim stemmen! Als er dit jaar meer vrouwen in de Provinciale Staten en Waterschappen komen, kunnen zij als rolmodel fungeren voor andere vrouwen om politiek actief te worden. Zo lost dit probleem zich mede dankzij onze stemmen op.