Gender beschrijft hoe iemand zich identificeert: als man, als vrouw, of als non-binair. Het is dus iets anders dan ‘sekse’: sekse gaat over de biologische kenmerken van iemand. Een voorbeeld van een genderstereotype is dat mannen assertief zijn en vrouwen gevoelig. Omdat deze ideeën cultureel bepaald zijn, kunnen ze ook per cultuur verschillen.