Bestuur en beloningsbeleid

Feitelijke informatie
Naam: Stem op een Vrouw
Rechtsvorm: Stichting
ANBI: Ja, RSIN 857325504
KVK nummer: 68157940
IBAN: NL31TRIO0379520613

Bestuur
Anne-Floor van Tilburg (Voorzitter)
Parisa Elah-Madadzadeh (Penningmeester)
Natalia Robledo Contreras (Secretaris)
Kirsten van den Hul
Raissa Biekman

Betrokkenen
De dagelijkse werkzaamheden staan onder leiding van directeur Devika Partiman, die onder meer verantwoordelijk is voor de  fondsenwerving, HR  en woordvoering.

Het team dat in 2023 betrokken is, bestaat uit (op alfabetische volgorde): Didi van Dam, Dyonne Niehof, Floortje Fontein, Henriëtte Hoogervorst, Judith Stevens, Julia Muller, Juliana Peerboom, Laura Iqbal, Laurie Vedder, Marie-Louise Beekmans, Mojdeh Feili, Nanda van der Poel, Rachel Rumai Diaz, Sarafina Jozefzoon, Soraya Berger en Zahra Runderkamp.

Missie en Beleidsplan
Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke emancipatie en representatie van vrouwen in Nederland te verbeteren. Wij streven naar gelijke representatie in alle Nederlandse politieke organen, van Gemeenteraad tot Europees Parlement.

In 2023 ligt de focus op de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen, de mentornetwerken voor kandidaten en politici, het doen van onderzoek naar barrières voor vrouwen in de politiek en de ontwikkeling van bijbehorend aanbod van evenementen en trainingen.

Financiën
Financiële ondersteuning komt van fondsen en donateurs. In 2022 zijn dat Stichting Democratie en Media, ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en individuele donateurs. Stem op een Vrouw heeft geen winstoogmerk.

Werving van financiële middelen ligt in handen van de directie en het bestuur. Dat werk bestaat onder meer uit gesprekken voeren met fondsen, fondsaanvragen indienen en het werven van donateurs. Ook stelt het bestuur jaarlijks een begroting vast, waarin geplande uitgaven en inkomsten worden vastgelegd.
Alle uitgaven van 5.000 euro of hoger moeten langs het bestuur ter goedkeuring. Kleinere uitgaven zijn in handen van de directie.

Stem op een Vrouw is geregistreerd als een ANBI. Dat betekent dat donaties aftrekbaar zijn van de belasting.

Beloningsbeleid
Het volgende staat ook vermeld in de statuten van Stem op een Vrouw: de bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Voor de vrijwilligers geldt dat alle onkosten worden vergoed en bij de inhuur van derden hebben we oog voor de bescheiden omvang van de organisatie. Daarmee is er sprake van verantwoorde uurtarieven. Deze worden verantwoord in de jaarverslagen.

De functie van directeur van Stem op een Vrouw valt onder de CAO Sociaal Werk.

Jaarverslag
Jaarlijks publiceert Stem op een Vrouw een jaarverslag en financiële verantwoording. Bekijk de laatste jaarverslagen hier:

Jaarverslag 2020 ›
Jaarverslag 2021 ›

ANBI verplichting: formulier
Bijbehorend bij de ANBI status publiceert Stem op een Vrouw jaarlijks dit formulier. Omdat het jaarverslag van 2022 nog in de maak is, is het formulier op dit moment niet geheel up to date. Vindt het volledig ingevulde formulier hier in juni 2023.