Bestuur en beloningsbeleid

Feitelijke informatie
Naam: Stem op een Vrouw
Rechtsvorm: Stichting
ANBI status: Ja, nummer 857325504
KVK nummer: 68157940
RSIN: 857325504
IBAN: NL31TRIO0379520613

Bestuur
Devika Partiman (Voorzitter)
Iris Bos (Penningmeester)
Santi van der Toorn (Secretaris)

Betrokkenen
De dagelijkse werkzaamheden staan onder leiding van bestuursvoorzitter Devika Partiman, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding, aansturing van het (vrijwillige) team en woordvoering.

De vrijwilligers die in 2021 betrokken zijn, zijn (op alfabetische volgorde): Henriëtte Hoogervorst, Floortje Fontein, Isabelle Griffioen, Judith Stevens, Juliana Peerboom, Laurie Vedder, Lena Kaarow, Myrthe Bovendeaard, Nol van Gerven, Rachel Rumai, Roopini Partiman, Sanne Jeurissen, Solange Pompl, Tamar van de Woude.

Missie en Beleidsplan
Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke emancipatie en representatie van vrouwen in Nederland te verbeteren. Wij streven naar gelijke representatie in alle Nederlandse politieke organen, van gemeenteraad tot Europees Parlement. We richten ons hierbij op álle vrouwen en zijn ons daarbij bewust van dat vrouwen van kleur, LHBT+, met een beperking en met een hbo of mbo opleiding in het bijzonder ondergerepresenteerd zijn.

We kijken daarom streng naar onze uitstraling, woordvoering, taalgebruik, sprekers, et cetera, zodat we niet slechts die vrouwen bereiken die ook nu al het snelst politiek actief worden.

In 2021 ligt de focus op zowel de Tweede Kamerverkiezingen, als het trainen van nieuw politiek talent. In het beleidsplan zijn onder meer de volgende plannen opgenomen: 1) campagne voor de Tweede Kamerverkiezingen, 2) trainingen voor vrouwelijke politici en aspiranten, 3) een mentorprogramma voor kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen in 2022 en 4) een lespakket voor middelbare scholieren over vrouwen in de politiek.

Financiën
Stem op een Vrouw draait op dit moment bijna volledig op vrijwilligers en wordt financieel ondersteund door fondsen en donateurs. In 2021 zijn dat Stichting Democratie en Media, VSB Fonds en individuele donateurs. Ook voeren we het project ‘Politieke Vrouwen’ uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Stem op een Vrouw heeft geen winstoogmerk.

Werving van financiële middelen ligt in handen van het bestuur. Dat werk bestaat onder meer uit gesprekken voeren met fondsen, fondsaanvragen indienen en het werven van donateurs. Ook stelt het bestuur jaarlijks een begroting vast, waarin geplande uitgaven en inkomsten worden vastgelegd. Inkomsten bestaan behalve fondsen en donaties soms ook uit de verkoop van merchandise, het heffen van kleine entreebedragen voor events en barter deals.
Alle uitgaven van 1000 euro of hoger moeten langs het bestuur ter goedkeuring. In de statuten is dit ook vastgelegd. Kleinere uitgaven zijn in handen van de projectleiders.
Stem op een Vrouw is geregistreerd als een ANBI. Dat betekent dat donaties aftrekbaar zijn van de belasting.

Beloningsbeleid
Het volgende staat ook vermeld in de statuten van Stem op een Vrouw: de bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Voor de vrijwilligers geldt dat alle onkosten worden vergoed en bij de inhuur van derden hebben we oog voor de bescheiden omvang van de organisatie. Daarmee is er sprake van verantwoorde uurtarieven. Deze worden verantwoord in de jaarverslagen.

Jaarverslag
Jaarlijks publiceert Stem op een Vrouw een jaarverslag en financiële verantwoording. Bekijk hier het Jaarverslag 2017, Jaarverslag 2018 en Jaarverslag 2019.