Bestuur en beloningsbeleid

Feitelijke informatie Naam: Stem op een Vrouw Rechtsvorm: Stichting ANBI status: Ja, nummer 857325504 KVK nummer: 68157940 RSIN: 857325504 IBAN: NL31TRIO0379520613 Bestuur Devika Partiman (Voorzitter) Parisa Elah-Madadzadeh (Penningmeester) Natalia Robledo Contreras (Secretaris) Anne-Floor van Tilburg Kirsten van den Hul Raissa Biekman Betrokkenen De dagelijkse werkzaamheden staan onder leiding van bestuursvoorzitter Devika Partiman, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse leiding, aansturing van het team en woordvoering. Het team dat in 2022 betrokken is, bestaat uit (op alfabetische volgorde): Henriëtte Hoogervorst, Floortje Fontein, Judith Stevens, Juliana Peerboom, Laura Iqbal, Laurie Vedder, Marie-Louise Beekmans, Mojdeh Feili, Nanda van der Poel, Rachel Rumai Diaz, Sanne Jeurissen, Soraya Berger, Susan van Ommen, Titia Hoogendoorn, Trix Waanders. Missie en Beleidsplan Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke emancipatie en representatie van vrouwen in Nederland te verbeteren. Wij streven naar gelijke representatie in alle Nederlandse politieke organen, van gemeenteraad tot Europees Parlement. In 2022 ligt de focus op de gemeenteraadsverkiezingen, het trainen van nieuw politiek talent voor de naderende verkiezingen voor de Provincie en het Waterschap, en het organiseren van een congres over onveiligheid in de politiek. Financiën Stem op een Vrouw draait op dit moment op enkele freelance krachten en vrijwilligers. Financiële ondersteuning komt van fondsen en donateurs. In 2022 zijn dat Stichting Democratie en Media, VSB Fonds, Lush Charity Pot en en individuele donateurs. Ook voeren we het project ‘Politieke Vrouwen’ uit in opdracht van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Stem op een Vrouw heeft geen winstoogmerk. Werving van financiële middelen ligt in handen van het bestuur. Dat werk bestaat onder meer uit gesprekken voeren met fondsen, fondsaanvragen indienen en het werven van donateurs. Ook stelt het bestuur jaarlijks een begroting vast, waarin geplande uitgaven en inkomsten worden vastgelegd. Alle uitgaven van 1.000 euro of hoger moeten langs het bestuur ter goedkeuring. Kleinere uitgaven zijn in handen van de projectleiders. Stem op een Vrouw is geregistreerd als een ANBI. Dat betekent dat donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Beloningsbeleid Het volgende staat ook vermeld in de statuten van Stem op een Vrouw: de bestuursleden genieten voor hun werkzaamheden geen beloning. Aan de bestuursleden kan geen vacatie- of presentiegeld worden toegekend. Voor de vrijwilligers geldt dat alle onkosten worden vergoed en bij de inhuur van derden hebben we oog voor de bescheiden omvang van de organisatie. Daarmee is er sprake van verantwoorde uurtarieven. Deze worden verantwoord in de jaarverslagen. Jaarverslag Jaarlijks publiceert Stem op een Vrouw een jaarverslag en financiële verantwoording. Bekijk de laatste jaarverslagen hier: Jaarverslag 2020 › Jaarverslag 2021 ›