‘Representation of the world,
like the world itself,
is the work of men; they describe it
from their own point of view, which
they confuse with the absolute truth.’
– Simone de Beauvoir

Over ons

Missie

Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke representatie en emancipatie van vrouwen in de politiek te verbeteren.

Op dit moment is slechts 31 procent van de Tweede Kamer, 36 procent van de Eerste Kamer, 30 procent van gemeenteraden en 26 procent van de wethouders vrouw*. Ook bredere politieke diversiteit is nog ver te zoeken. Daarmee is de politiek helaas geen vertegenwoordiging van het volk. Daarom startten wij in 2017 met Stem op een Vrouw.

Wat hebben we al bereikt?

In januari 2017 kwam voor het eerst een groepje vrijwilligers bij elkaar die zich hadden geschaard achter een idee om meer vrouwen verkozen te laten worden bij de Tweede Kamerverkiezingen in maart. We kozen voor de tactiek van de voorkeurstem; door kiezers op te roepen om op vrouwen te stemmen lager op de lijst (specifiek: lager dan het gepeilde aantal zetels), konden vrouwen op “onverkiesbare” plekken toch verkozen worden. Dit zou helpen om de ongelijke genderbalans op de kieslijsten te herstellen.

Die eerste campagne was direct een groot succes; er werden drie vrouwen extra via voorkeurstemmen verkozen in de Tweede Kamer. Een historische gebeurtenis. Ten opzichte van de verkiezingen in 2012 werden bijna twee keer zoveel voorkeurstemmen uitgebracht op vrouwen buiten de peilingen. We besloten als stichting door te gaan en kregen al snel meer bekendheid. Dat wierp zijn vruchten af bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen kiezers alleen al in de 70 grootste gemeenten meer dan 75 vrouwen met voorkeurstemmen in gemeenteraden stemden.

In 2019 voerden we wederom campagnes. Bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen werden maar liefst 42 extra vrouwen verkozen via voorkeurstemmen. En als klap op de vuurpijl kwamen in mei 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement. Na een grote campagne werden er maar liefst drie vrouwen via voorkeurstemmen verkozen in het Europees Parlement. Het meest bijzondere hieraan? Dit zorgde ervoor dat voor het eerst ooit de Nederlandse delegatie in het Europarlement voor de helft uit vrouwen bestaat.

Nog steeds zijn we het meest bekend door onze stemcampagnes. Maar wat lang niet iedereen weet, is dat we nog veel meer doen.

Zo organiseren we trainingsdagen voor vrouwelijke kandidaten, om hun vaardigheden mee te geven die hen kunnen helpen in hun politieke loopbaan. Ook organiseren we verkiezingsdebatten om vrouwelijke kandidaten een podium te geven. Ook adviseren wij ook politieke partijen, gemeenten, organisaties en bedrijven over hoe zij meer vrouwelijk en divers talent kunnen aantrekken. En we zijn constant bezig met onderzoek over het aantal vrouwen in de politiek, en over vraagstukken zoals wat meisjes en vrouwen tegenhoudt om de politiek in te gaan. We werken dus via meerdere wegen aan onze missie.

In 2020 breiden we ons werk uit op een nieuwe manier; we gaan vrouwen en meisjes met politieke interesse actief scouten en trainen, om een nieuwe groep progressieve, diverse politici te kunnen voortbrengen.

*Deze cijfers veranderen regelmatig. Deze zijn de laatst bij ons bekende.

Steun je ons ook?

Vind jij dit ook belangrijk? We kunnen alle hulp (en euro’s) gebruiken! Word donateur, meld je als vrijwilliger, volg ons op social media, schrijf je in voor de nieuwsbrief (onderaan de website), of kijk eens in onze webshop voor stickers en buttons.

Het team

Stem op een Vrouw bestaat uit een groep van ongeveer vijftien vrijwilligers. De een zet zich wekelijks in op gebied van events of dataverzameling, anderen adviseren of zijn bijvoorbeeld betrokken als vormgever of trainer. Zo kan iedereen zich inzetten op een manier die bij hen past.

Het bestuur bestaat uit:
Devika Partiman – Voorzitter
Iris Bos – Penningmeester
Santi van den Toorn – Secretaris

We danken iedereen die zich in de afgelopen jaren vrijwillig voor de stichting heeft ingezet of zich nog inzet. Op alfabetische volgorde:
Bianca Pander, Caspar Claasen, Devika Partiman, Esther Baar, Esther Crabbendam, Eva van Rijnberk, Gina Lafour, Henriëtte Hoogervorst, Iris Bos, Isabelle Griffioen, Judith Stevens, Kathelijne Niessen, Katy Hofstede, Liesbeth Tettero, Maarten van Heems, Marlou Jenneskens, Melissa Lo-Fo-Wong. Michiel Stapper, Nadia Bouwsma, Sanne Jeurissen, Santi van den Toorn, Shula Tas, Solange Pompl, Tessa Hagen, Tove Hofstede, Viktorija Veljanoska, Yael Wassen, Zilla Boyer.

 

Beleid en financiën

Stem op een Vrouw heeft ANBI-status. Dat betekent we door de belastingdienst zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Lees hier meer over het bestuur, de financiën en het beloningsbeleid van Stem op een Vrouw.

Jaarverslag 2017.

Jaarverslag 2018.

Jaarverslag 2019 volgt binnenkort.

X