OVER ONS

Missie

Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke representatie en emancipatie van vrouwen te verbeteren, door meer vrouwen verkozen en politiek actief te krijgen en houden.

Stem op een Vrouw streeft ernaar dat alle meisjes en vrouwen in Nederland zichzelf gerepresenteerd zien in de politiek. Dat is op dit moment nog geen realiteit: alle vrouwen zijn politiek ondergerepresenteerd. Slechts zo’n 30 procent van de Nederlandse politici is vrouw. De onderrepresentatie geldt het sterkst voor jonge vrouwen, vrouwen van kleur, vrouwen met een vluchtelingenachtergrond, met mbo, hbo of een middelbare school diploma, lhbti+ vrouwen en vrouwen met een fysieke of mentale beperking.

Het is voor de ambitie van meisjes en vrouwen belangrijk om zichzelf daar terug te zien en bovendien zorgt dit voor hoger vertrouwen en betrokkenheid bij politiek. Het realiseren van politieke gelijkheid draagt bij aan de emancipatie van vrouwen via beleid en zo tot meer gendergelijkheid in alle facetten van de maatschappij.

In dit toekomstbeeld, waarin de politiek het volk écht weerspiegelt, is er vanzelfsprekend aandacht voor de issues die vrouwen en meisjes raken. Er is breed maatschappelijk bewustzijn over het belang van representatie op gebied van gender en andere facetten van mens-zijn. En gender is een vaste factor die wordt meegenomen bij de totstandkoming en uitvoering van beleid.

Wat hebben we al bereikt?

In januari 2017 kwam voor het eerst een groep mensen bij elkaar die zich hadden geschaard achter het idee om meer vrouwen verkozen te krijgen bij de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. We kozen voor de tactiek van de voorkeurstem; door kiezers op te roepen om op vrouwen te stemmen lager op de lijst (specifiek: lager dan het gepeilde aantal zetels), konden vrouwen op “onverkiesbare” plekken toch verkozen worden. Dit zou helpen om de ongelijkheid op de kieslijsten te herstellen.

Die eerste campagne was direct een groot succes; er werden drie vrouwen extra via voorkeurstemmen verkozen in de Tweede Kamer. Een historische gebeurtenis. Ten opzichte van de verkiezingen in 2012 werden bijna twee keer zoveel voorkeurstemmen uitgebracht op vrouwen buiten de peilingen. We besloten als stichting door te gaan en kregen al snel meer bekendheid. Dat wierp zijn vruchten af bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen kiezers alleen al in de 70 grootste gemeenten meer dan 75 vrouwen met voorkeurstemmen in gemeenteraden stemden.

In 2019 voerden we wederom campagnes. Bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen werden maar liefst 42 extra vrouwen verkozen via voorkeurstemmen. Als klap op de vuurpijl kwamen in mei 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement. Na een grote campagne werden er maar liefst drie vrouwen via voorkeurstemmen verkozen in het Europees Parlement. Dit zorgde ervoor dat voor het eerst ooit de Nederlandse delegatie in het Europarlement voor de helft uit vrouwen bestaat.

Nog steeds zijn we het meest bekend door onze stemcampagnes. Maar wat lang niet iedereen weet, is dat we nog veel meer doen. Zo organiseren we trainingsdagen voor vrouwelijke kandidaten en aspiranten. Hebben we een mentorprogramma waarin we politiek talent (v) koppelen aan politici (v). We organiseren verkiezingsdebatten om vrouwelijke kandidaten een podium te geven. En we adviseren politieke partijen, gemeenten, organisaties en bedrijven over hoe zij meer vrouwelijk en divers talent kunnen aantrekken. Tot slot doen we ook onderzoek over het aantal vrouwen in de politiek, en over vraagstukken zoals wat meisjes en vrouwen tegenhoudt om de politiek in te gaan. We werken dus via meerdere wegen aan onze missie.

* Deze cijfers veranderen regelmatig. Deze zijn de laatst bij ons bekende.

Bestuur

In het bestuur zitten:

Anne-Floor van Tilburg

Voorzitter

Parisa Elah-Madadzadeh

Penningmeester

Natalia Robledo Contreras

Secretaris

Raissa Biekman

Algemeen bestuurslid

Kirsten van den Hul

Algemeen bestuurslid

Team

Directeur. Devika Partiman

Coördinator. Julia Müller

Events. Henriëtte Hoogervorst (projectleider), Mojdeh Feili, Soraya Berger

Mentornetwerk. Laura Iqbal (projectleider)

Onderzoek. Floortje Fontein (projectleider), Zahra Runderkamp, Nanda van der Poel

Educatie. Rachel Rumai Diaz (projectleider), Juliana Peerboom, Laurie Vedder

Social media. Didi van Dam

Ontwerp. Sarafina Jozefzoon

Data. Judith Stevens (projectleider), Floortje Fontein, Sanne Jeurissen

Ondersteuning. Marie-Louise Beekmans, Sterre van Heemst, Susan van Ommen

Stagiairs. Renée Daniëls, Emma Koornneef

Website. KirpuntNieuw BestandZeppa

Vertaling (NL-Eng): Limwierde Taaldienste

Met dank aan

Met dank aan allen die zich in de afgelopen jaren als vaste vrijwilliger voor de stichting hebben
ingezet (alfabetisch):

Bianca Pander, Esther Baar, Esther Crabbendam, Eva van Rijnberk, Gina Lafour, Kathelijne Niessen, Katy Hofstede, Lena Kaarow, Liesbeth Tettero, Lot Herderschêe, Maarten van Heems, Marlou Jenneskens, Melissa Lo-Fo-Wong. Michiel Stapper, Myrthe Bovendeaard, Nadia Bouwsma, Nika Derwort, Nol van Gerven, Shula Tas, Tessa Hagen, Tove Hofstede, Viktorija Veljanoska, Zilla Boyer.

In het bijzonder dank aan mede-oprichters Iris Bos en Santi van den Toorn, bestuursleden van 2017 tot en met 2021.

Beleid en financiën

Stem op een Vrouw heeft ANBI-status. Dat betekent we door de belastingdienst zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Lees hier meer over het bestuur, de financiën en het beloningsbeleid van Stem op een Vrouw.

Jaarverslag 2020 ›

Jaarverslag 2021 ›

 

Politiek Mentorschap

Waarom is een mentor hebben in de politiek zo belangrijk? Daarover vertellen drie koppels uit het ‘Politieke Vrouwen Mentornetwerk’, een netwerk waarin wij vrouwelijke aspiranten aan politici koppelen. 

Politieke Vrouwen is een project van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stem op een Vrouw.

Steun je ons ook?

Vind jij dit ook belangrijk? Word donateur, volg ons op social media, schrijf je in voor de nieuwsbrief (onderaan de website), of kijk eens in onze webshop voor stickers.