OVER ONS

Missie

Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke representatie en emancipatie van vrouwen te verbeteren. Dat doen we door meer vrouwen verkozen en politiek actief te krijgen.

Op dit moment is slechts 31 procent van de Tweede Kamer, 36 procent van de Eerste Kamer, 30 procent van gemeenteraden en 26 procent van de wethouders vrouw. Ook bredere diversiteit is nog ver te zoeken. De politiek is nu dus geen vertegenwoordiging van het volk. Daarom startten wij in 2017 met Stem op een Vrouw.

Wat hebben we al bereikt?

In januari 2017 kwam voor het eerst een groep mensen bij elkaar die zich hadden geschaard achter het idee om meer vrouwen verkozen te krijgen bij de Tweede Kamerverkiezingen van dat jaar. We kozen voor de tactiek van de voorkeurstem; door kiezers op te roepen om op vrouwen te stemmen lager op de lijst (specifiek: lager dan het gepeilde aantal zetels), konden vrouwen op “onverkiesbare” plekken toch verkozen worden. Dit zou helpen om de ongelijkheid op de kieslijsten te herstellen.

Die eerste campagne was direct een groot succes; er werden drie vrouwen extra via voorkeurstemmen verkozen in de Tweede Kamer. Een historische gebeurtenis. Ten opzichte van de verkiezingen in 2012 werden bijna twee keer zoveel voorkeurstemmen uitgebracht op vrouwen buiten de peilingen. We besloten als stichting door te gaan en kregen al snel meer bekendheid. Dat wierp zijn vruchten af bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018, toen kiezers alleen al in de 70 grootste gemeenten meer dan 75 vrouwen met voorkeurstemmen in gemeenteraden stemden.

In 2019 voerden we wederom campagnes. Bij de Provinciale Staten- en Waterschapsverkiezingen werden maar liefst 42 extra vrouwen verkozen via voorkeurstemmen. Als klap op de vuurpijl kwamen in mei 2019 de verkiezingen voor het Europees Parlement. Na een grote campagne werden er maar liefst drie vrouwen via voorkeurstemmen verkozen in het Europees Parlement. Dit zorgde ervoor dat voor het eerst ooit de Nederlandse delegatie in het Europarlement voor de helft uit vrouwen bestaat.

Nog steeds zijn we het meest bekend door onze stemcampagnes. Maar wat lang niet iedereen weet, is dat we nog veel meer doen. Zo organiseren we trainingsdagen voor vrouwelijke kandidaten en aspiranten. Hebben we een mentorprogramma waarin we politiek talent (v) koppelen aan politici (v). We organiseren verkiezingsdebatten om vrouwelijke kandidaten een podium te geven. En we adviseren politieke partijen, gemeenten, organisaties en bedrijven over hoe zij meer vrouwelijk en divers talent kunnen aantrekken. Tot slot doen we ook onderzoek over het aantal vrouwen in de politiek, en over vraagstukken zoals wat meisjes en vrouwen tegenhoudt om de politiek in te gaan. We werken dus via meerdere wegen aan onze missie.

* Deze cijfers veranderen regelmatig. Deze zijn de laatst bij ons bekende.

Bestuur

In het bestuur zitten:

Devika Partiman

Voorzitter

Parisa Elah-Madadzadeh

Penningmeester

Natalia Robledo Contreras

Secretaris

Raissa Biekman

Algemeen bestuurslid

Anne-Floor van Tilburg

Algemeen bestuurslid

Kirsten van den Hul

Algemeen bestuurslid

Team

Events. Henriëtte Hoogervorst (projectleider), Soraya Berger

Mentornetwerk. Sanne Jeurissen (projectleider)

Onderzoek. Floortje Fontein (projectleider), Zahra Runderkamp

Educatie. Rachel Rumai Diaz (projectleider), Juliana Peerboom (projectleider), Laurie Vedder

Ontwerp. Sarafina Jozefzoon, Caspar Claasen

Data. Judith Stevens (projectleider)

Ondersteuning. Marie-Louise Beekmans, Sterre van Heemst, Susan van Ommen

Stagiair. Nanda van der Poel

Website. KirpuntNieuw BestandZeppa

Vertaling (NL-Eng): Limwierde Taaldienste

Met dank aan

Met dank aan allen die zich in de afgelopen jaren als vaste vrijwilliger voor de stichting hebben
ingezet (alfabetisch):

Bianca Pander, Esther Baar, Esther Crabbendam, Eva van Rijnberk, Gina Lafour, Kathelijne Niessen, Katy Hofstede, Lena Kaarow, Liesbeth Tettero, Lot Herderschêe, Maarten van Heems, Marlou Jenneskens, Melissa Lo-Fo-Wong. Michiel Stapper, Myrthe Bovendeaard, Nadia Bouwsma, Nika Derwort, Nol van Gerven, Shula Tas, Tessa Hagen, Tove Hofstede, Viktorija Veljanoska, Zilla Boyer.

In het bijzonder dank aan mede-oprichters Iris Bos en Santi van den Toorn, bestuursleden van 2017 tot en met 2021.

Beleid en financiën

Stem op een Vrouw heeft ANBI-status. Dat betekent we door de belastingdienst zijn aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling, waardoor donaties aftrekbaar zijn van de belasting. Lees hier meer over het bestuur, de financiën en het beloningsbeleid van Stem op een Vrouw.

Jaarverslag 2017 ›

Jaarverslag 2018 ›

Jaarverslag 2019 ›

Jaarverslag 2020 ›

 

Politiek Mentorschap

Waarom is een mentor hebben in de politiek zo belangrijk? Daarover vertellen drie koppels uit het ‘Politieke Vrouwen Mentornetwerk’, een netwerk waarin wij vrouwelijke aspiranten aan politici koppelen. 

Politieke Vrouwen is een project van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en Stem op een Vrouw.

Steun je ons ook?

Vind jij dit ook belangrijk? Word donateur, volg ons op social media, schrijf je in voor de nieuwsbrief (onderaan de website), of kijk eens in onze webshop voor stickers.