Stichting Stem op een Vrouw zet zich in om de politieke emancipatie en representatie van vrouwen in Nederland te verbeteren en ondersteunen.

Bestuur
Voorzitter: Devika Partiman
Secretaris: Santi van den Toorn
Penningmeester: Iris Bos

Teamleden
Eva van Rijnberk – communicatie / social media
Tessa Hagen – communicatie / pers
Zilla Boyer, Judith Stevens – research
Bianca Pander – redactie / advies

Met dank aan:
Viktorija Veljanoska, Michiel Stapper, Melissa Lo-Fo-Wong, Liesbeth Tettero, Katy Hofstede, Tove Hofstede, Arjan El Fassed, Michaël Samir en Rosa Hudepohl & superdesigner Caspar Claasen.

Heb je een vraag of verzoek? Neem dan contact met ons op.