Ja, ik wil de nieuwsbrief ontvangen!

Vul je gegevens in en wij sturen je elk kwartaal een update

Stem op een Vrouw in de media

Stemtactiek

Het meest zichtbare werk van Stem op een Vrouw zijn onze verkiezingscampagnes. In verkiezingstijd roepen wij kiezers op om slim te stemmen, en met hun stem verandering te brengen! Veel kiezers stemmen automatisch op de hoogst geplaatste vrouw op de lijst. Dat is sympathiek, maar helpt vaak niet om meer vrouwen de politiek in te krijgen. Tenslotte: de eerste vrouw op de lijst komt er vaak sowieso wel in. 

Onze tip is daarom: kijk lager op de lijst, en zoek daar een kandidaat staat die bij jou past. Juist die kandidaten hebben vaak jouw voorkeurstem nodig.

 

Peilingen kunnen hierbij een hulpmiddel zijn. Stel dat een partij volgens de peilingen 5 zetels krijgt, stem dan op een vrouw buiten die buiten die eerste 5 kandidaten valt.

 

Veelgestelde vragen

Op dit moment zijn vrouwen bij lange na niet gelijk vertegenwoordigd in de politiek. Zo is slechts 30 procent van de raadsleden vrouw, 20 procent van de burgemeesters, en 35 procent van de Tweede Kamerleden. Meer diversiteit in de samenstelling van de politiek komt ten goede aan de kwaliteit van de democratie. Uit onderzoek blijkt dat als de volksvertegenwoordiging de bevolking goed weerspiegelt, de politieke agenda een betere weergave zal zijn van de onderwerpen die spelen in de samenleving. Dat leidt o.a. tot grotere legitimiteit en representativiteit, groter bereik van de besluiten van de gemeenteraad en extra deskundigheid in gedecentraliseerde sectoren zoals de zorg.

Daarnaast is zichtbaarheid van vrouwen in de politiek goed voor vrouwenemancipatie; zij fungeren als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes, met én zonder politieke ambitie.

Gelijke representatie krijg je niet vanzelf; het is van belang dat vrouwen zelf meer actief worden in de politiek. Stem dus niet alleen op een vrouw, maar word ook lid van een partij, en meld je bijvoorbeeld aan voor een commissie. 

Ja! Maar je moet wel slim stemmen. Veel mensen stemmen ‘gewoon’ op de eerste persoon op de lijst (de zogenaamde lijsttrekker). Als je dat niet doet, en bijvoorbeeld op de eerste vrouw op de lijst stemt, dan heet dat een voorkeurstem. Als je een voorkeurstem uitbrengt op de vrouw die jouw voorkeur heeft, kan dat van grote invloed zijn op wie er in het politieke orgaan waarop je stemt belandt.  Stem dus niet automatisch op de hoogst geplaatste vrouw, maar kijk eens lager op de lijst. Juist die kandidaten hebben vaak jouw voorkeurstem nodig. Door het spreiden van onze stemmen zorgen we voor meer diverse lijsten, en meer vrouwen in de raad. En bovenal: zoek natuurlijk een vrouw die bij jou past!

Bij sommige verkiezingen kunnen peilingen een hulpmiddel zijn. Stel dat een partij volgens de peilingen 5 zetels krijgt, stem dan op een vrouw buiten die buiten die eerste 5 kandidaten valt. Op deze manier stemden kiezers in 2017 drie vrouwen extra in de Tweede Kamer, en in 2018 tientallen vrouwen in de gemeenteraad.

Top! Maar dat zorgt in de praktijk vaak niet voor meer vrouwen in de politiek. Bij grotere partijen komt zij namelijk vanwege haar hoge positie op de lijst toch wel in de gemeenteraad. Stem daarom op vrouwen lager op de kieslijst.

Kijk daarbij ook vooral naar de vrouw die jou het meeste aanspreekt. Want als we allemaal op dezelfde vrouw zouden stemmen, dan zou het aantal vrouwen in de raad helaas niet toenemen. We hopen dat de vele verschillende vrouwen en mannen in Nederland ook kiezen voor verschillende vrouwen op de kieslijsten.

Een man kan zeker ook vrouwen vertegenwoordigen. Echter, de huidige samenleving is er een waarin mannen de dominante rol spelen. Zo hebben we nog nooit een vrouwelijke premier gehad, zijn vrouwelijke burgemeesters zeer zeldzaam, bestaat de top van het bedrijfsleven voornamelijk uit mannen, en krijgen vrouwen systematisch minder betaald dan mannen. Zo zijn er nog tig voorbeelden van ongelijke behandeling.

In principe kan iedereen die ongelijkheid aanpakken. Maar in de politieke praktijk is het belangrijk om gelijke representatie van man én vrouw te zien. Ten eerste omdat man en vrouw verschillende ervaringen hebben, en daarmee deels ander beleid zullen voeren. Maar ook omdat de zichtbaarheid van vrouwen op hoge, gerespecteerde posities goed is voor vrouwenemancipatie; zij fungeren als rolmodel voor andere vrouwen en meisjes, met en zonder politieke ambities.

Gelijke representatie krijg je niet vanzelf; het is van belang dat vrouwen zelf meer actief worden in de politiek. Lokale politiek is daarbij een mooi en waardevol begin. Wacht dus niet langer en meld je aan om raadslid te worden (of moedig geschikte vrouwen in je omgeving aan om dit te doen)!

Uit onderzoek blijkt dat representatie van groot belang is: jonge meisjes zijn ambitieuzer in het nastreven van hun carrière als ze vrouwelijke politieke leiders hebben. Ook is vastgesteld dat thema’s die belangrijker worden gevonden door vrouwen vaker door vrouwelijke dan mannelijke leiders worden geïmplementeerd. Dit heeft positieve lange termijn gevolgen (rapport UNWomen): minder ongelijkheid, meer aandacht voor zorg en educatie leidt meer banen, eerlijkere verdeling van goederen en tot afname van kindersterfte.

Tevens hebben vrouwen in de politiek een positief effect op de nationale industrie, betrekkingen met buurlanden, defensie, klimaatproblematiek, wetenschap en landbouw. Kortom: meer vrouwen in de politiek is gunstig voor de hele samenleving.

Kwaliteit is absoluut belangrijk! Zoek dus vooral een vrouw die past bij jouw eisen. Want behalve kwaliteit zijn voor een goede volksvertegenwoordiging ook andere kenmerken van belang. Je achtergrond, bijvoorbeeld dat je vrouw bent, vormt mede je ervaringen en perspectief op de samenleving. Voor goede vertegenwoordiging van die ervaringen, is het is belangrijk dat dit perspectief in de politiek en een stem krijgt.

Daarbij hoort de politiek een weerspiegeling te zijn van de hele samenleving, en heeft het een voorbeeldfunctie. De zichtbaarheid van vrouwen in hoge, gerespecteerde posities draagt bij aan de emancipatie van vrouwen en meisjes. Wij hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad, en zijn bijna alle lijsttrekkers man. Je ziet dit terug in bijvoorbeeld het bedrijfsleven. 

Kortom: zowel omdat politiek plaats moet bieden voor alle perspectieven, als vanwege de voorbeeldfunctie van politiek, is het belangrijk dat we meer vrouwen de gemeenteraad in stemmen.

Dat klopt, en dat is een van de redenen dat we dit initiatief zijn gestart. Maar ondanks dat er minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten staan, zijn er meer dan genoeg verkiesbare vrouwen om tot een gelijke balans in de raad te komen. Als we dit jaar meer vrouwen in de gemeenteraad stemmen, kunnen zij als rolmodel fungeren voor andere vrouwen om politiek actief te worden. Zo lost dit probleem zich mede dankzij onze stemmen op!

Load More