HET IS GELUKT!

In de nieuw verkozen gemeenteraden is 37 procent van de raadsleden vrouw. Waar tot voor kort vrouwen in vrijwel elke raad in de minderheid waren, zijn steden bezig aan een inhaalslag: in de 70 grootste gemeenten steden is nu gemiddeld 41 procent van de raadsleden vrouw. De groei vindt niet plaats dankzij meer gelijkheid op de kieslijst, maar dankzij jullie: door heel Nederland zijn er in totaal 459 extra vrouwen de raad in gestemd die op een onverkiesbare plek stonden!

STEUN ONS WERK

Stem op een Vrouw is een onafhankelijke organisatie vol plannen om te haar impact te vergroten, en te zorgen voor structurele politieke gelijkheid voor alle vrouwen in Nederland. Onze donateurs zijn daarvoor essentieel. Steun ons werk al vanaf 1 euro per maand.

Verslag congres (on)Veilig in de politiek

De politiek is voor teveel mensen geen veilige werkomgeving, en bij vrouwen is dit nog vaker het geval. Op dit congres bracht Stem op een Vrouw politici, partijbestuurders en experts bijeen om hierover te leren en om te komen tot concrete actie. Lees hier het verslag.

Lees meer ›

Blog: Politici kunnen de loonkloof dichten

Vrouwen in Nederland verdienen 13 procent minder per uur dan mannen. In het huidige tempo zal de loonkloof pas in 2050 zijn gedicht. In aanloop naar Equal Pay Day op 14 november vragen wij aandacht voor het feit dat er nog altijd een loonkloof bestaat en lichten we toe hoe de politiek hier aan kan bijdragen.

Lees meer ›

Genderkloof: opkomst van vrouwen bij gemeenteraadsverkiezingen

Vrouwen stemden afgelopen Gemeenteraadverkiezingen minder dan mannen. Zahra Runderkamp en Liza Mügge (Universiteit van Amsterdam) laten zien dat er door een structurele ‘genderkloof’ sprake is van verminderde participatie van vrouwen in alle onderdelen van het politieke proces, waaronder opkomst bij verkiezingen.

Lees meer ›

SLIM STEMMEN

Wil jij meer vrouwen verkozen krijgen? Stem niet automatisch op de eerste vrouw op de lijst; zij komt dankzij haar hoge positie vaak toch al in de politiek. Kijk juist wat lager, naar de vrouwen die jouw stem hard nodig hebben. Binnenkort vind je hier meer informatie over slim stemmen!

STAP 1: KIES EEN PARTIJ

Welke partij past bij jou? Verdiep je in de partijen die in jouw gemeente meedoen en kijk of er een Stemwijzer of Kieskompas is voor jouw gemeente.

STAP 2: HOEVEEL ZETELS?

Schat in hoeveel zetels jouw partij krijgt. Zoek bijvoorbeeld op de website van jouw gemeente op hoeveel zetels de partij nu heeft. Bij een grote gemeente zijn er soms ook peilingen.

STAP 3: STEM OP EEN VROUW, LAGER OP DE LIJST

Staat jouw partij op 4 zetels? Stem dan op een vrouw vanaf plek 4 of lager, die bij jouw wensen past. Zo zorg je voor meer vrouwen in de raad.

Er staan op dit moment geen evenementen gepland.

VEELGESTELDE VRAGEN

Vrouwen zijn ondervertegenwoordigd in de gemeenteraad, zo’n 30 procent van de raadsleden is vrouw. Het merendeel van de raadsleden is man, hoger opgeleid, wit en ouder dan vijftig. Van alle 355 gemeenten hebben er minder dan 10 een raad die voor de helft uit vrouwen bestaat.

Dat is zonde, want meer diversiteit in de gemeenteraad is goed voor de kwaliteit van de democratie én voor het vertrouwen in de politiek. Wanneer de raad meer divers is, maken raadsleden betere besluiten. Dat komt omdat zodra er meer verschillende mensen meepraten – bijvoorbeeld met verschillende culturele achtergronden, LHBT+, jong en oud, mbo’ers en universitair opgeleiden, met en zonder een beperking – er met meer mensen rekening wordt gehouden. 

Bovendien: als de politiek geen goede weerspiegeling is van de bevolking, worden er groepen mensen niet gehoord en neemt het vertrouwen in de politiek af. En mensen die minder vertrouwen in politiek hebben, stemmen minder vaak. Uit onderzoek weten we dat de grootste groep stemmers bestaat uit hoger opgeleide, oudere witte mannen (1). Die groep is al sinds de democratie bestaat dominant aanwezig in de politiek. Geen wonder dus dat zij het meest vertrouwen in politiek hebben. Dit is zorgelijk, want bij verkiezingen gaat het erom dat iedereen evenveel inspraak heeft over hoe onze samenleving eruit komt te zien.

Door te stemmen heb jij invloed op de besluiten die door de raadsleden in jouw gemeente worden gemaakt. Of het nou gaat over veiligheid, wonen, jeugdzorg, groenvoorziening, subsidies voor buurtactiviteiten of bibliotheken: het perspectief van diverse vrouwen is onmisbaar. Zet daarom tijdens de gemeenteraadsverkiezingen je stem in door te stemmen op een vrouw, en help mee om te zorgen dat iedereen gehoord wordt.

Door slim te stemmen! Stem niet automatisch op de eerste vrouw van de lijst: zij heeft vaak jouw stem niet nodig, omdat zij al op een hoge positie staat. Wil je meer vrouwen verkozen krijgen, kijk dan eens wat lager op de kieslijst. Juist de kandidaten die níet op de hoogste plek staan hebben jouw stem nodig om een zetel te behalen.

Hoe weet je wanneer je laag genoeg kijkt? Daarvoor kan je kijken hoeveel zetels de partij nu heeft, én (als je in een grote gemeente woont) naar de peilingen. Stel dat een partij nu 5 zetels heeft, en volgens de peilingen ongeveer even groot blijft, dan stem je op een vrouw vanaf plek 5 op de kieslijst. Die vrouwen kunnen jouw stem goed gebruiken.

Als een vrouw die lager op de lijst staat genoeg stemmen krijgt, kan zij tóch verkozen worden. Zij komt dan een plekje hoger en neemt vaak de plek in die anders naar een man zou gaan. Zo stem je dus extra vrouwen in de raad! En bovenal: zoek een vrouw die bij je past door je te verdiepen in de verschillende partijen en kandidaten op de kieslijst.

Helaas: stemmen op de eerste vrouw in de lijst zorgt niet voor meer vrouwen in de raad. Bij grotere partijen wordt zij vanwege haar hoge positie vaak toch wel verkozen. Wil jij meer vrouwen in de gemeenteraad? Stem dan op een vrouw lager op de kieslijst. 

In grote gemeenten kunnen peilingen hierbij een hulpmiddel zijn. Stel dat een partij volgens de peilingen 5 zetels krijgt, stem dan op een vrouw die buiten de eerste 5 kandidaten valt. Via deze tactiek stemden kiezers in 2017 drie vrouwen extra in de Tweede Kamer, in 2018 tientallen vrouwen in de gemeenteraad en in 2019 drie extra vrouwen in het Europees Parlement.

Kwaliteit is heel belangrijk. Daarom is het belangrijk om te stemmen op iemand die jij goed vindt, zoals een vrouw die staat voor jouw idealen. Letten op gender maakt daarbij wel uit: met meer vrouwen en diversiteit in de politiek gaat de kwaliteit van de politiek erop vooruit. Er worden dan betere besluiten genomen op gebied van onder meer onderwijs, zorg, milieu en economie. Op dit moment is er in de politiek een tekort aan vrouwen (en bredere diversiteit) en dat is slecht voor de kwaliteit van onze democratie. Om dat te verbeteren, is het belangrijk dat we verschillende soorten mensen verkiezen. Al die verschillende ervaringen zorgen ervoor dat iedereen een stem heeft.

Daarnaast heeft de politiek een voorbeeldfunctie (1). Als daar gelijke kansen zijn, kan dat doorwerken in de hele samenleving. Een grotere diversiteit in de politiek heeft veel positieve effecten, zoals meer vertrouwen in de politiek, acceptatie van verkiezingsuitslagen en het breken met stereotypen over wie er in de politiek hoort te zitten (2).

Dat klinkt logisch, maar ligt ingewikkelder. Vrouwen vertegenwoordigen niet per definitie alle vrouwen of alleen vrouwen. En mannen kunnen ook vrouwen vertegenwoordigen. Maar vrouwen hebben vaak andere ervaringen die voortkomen uit hun genderidentiteit die onvoldoende zullen worden vertegenwoordigd in een politiek gedomineerd door mannen. Met empathie kom je ver, maar je volledig verplaatsen in een ander is niet mogelijk.

Ondervertegenwoordigde groepen worden waarschijnlijk beter vertegenwoordigd door op iemand te stemmen die op ze lijkt (1). Meerdere studies tonen aan dat politici met verschillende achtergronden standpunten inbrengen die anders over het hoofd worden gezien (2). Het is ook logisch dat degenen die door bepaald beleid worden geraakt, betrokken worden bij de besluitvorming daarover. Ze brengen immers kennis mee over die groep en hebben specifieke wensen en belangen.

Gelijke vertegenwoordiging krijg je niet vanzelf. Het is van belang dat vrouwen meer actief worden in de politiek en dat we vrouwen die dit doen belonen met onze stem!

Dat klopt en dat is een van de redenen dat we Stem op een Vrouw zijn gestart. De kandidatenlijsten worden samengesteld door politieke partijen zelf en voor een goede genderbalans zijn geen regels, behalve regels die partijen zichzelf opleggen (1). Dat leidt er helaas vaak nog toe dat het overgrote deel van kandidatenlijsten uit mannen bestaat en vrijwel alle lijsttrekkers man zijn. Vrouwen staan ook vaker op onverkiesbare plaatsen. Dit verandert niet tenzij partijen ook van kiezers en partijleden een duidelijk signaal krijgen dat het tijd is voor meer vrouwen op de lijst.

Er is ook goed nieuws! Ondanks dat er minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten staan, zijn er meer dan genoeg verkiesbare vrouwen om tot een gelijke balans te komen, mits we slim stemmen! Als er meer vrouwen in de politiek komen, dienen zij als rolmodel voor andere vrouwen om politiek actief te worden. Zo lost dit probleem zich mede dankzij onze stem op. 

Fantastisch! Let er wel op dat de verdeling zowel hoog als lager op de lijst redelijk gelijk is. Soms zetten partijen bijvoorbeeld veel vrouwen in hoog in de lijst, maar blijkt daarna toch maar 30% van de lijst uit vrouwen te bestaan. 

En heeft jouw partij echt een gelijke verdeling? Zelfs dan kan het goed zijn om op een vrouw lager op de lijst te stemmen. Want, wanneer sommige partijen nauwelijks vrouwen op de lijst zetten, kunnen we dat tekort alsnog corrigeren. Kijk natuurlijk vooral naar welke vrouw jou het meest aanspreekt.