Preferential vote

If you vote for someone else, your vote will be a Preferential vote. If you cast a Preferential vote for the woman you prefer, it can have a major influence […]

Diversity

Diversiteit staat voor de manier waarop mensen van elkaar verschillen. Je gender, op wie je valt, sociale klasse, woonplaats, geloof, leeftijd, opleiding, wel/geen beperking of chronische ziekte, culturele achtergrond, enzovoorts. […]

Genderx

Gender beschrijft hoe iemand zich identificeert: als man, als vrouw, of als non-binair. Het is dus iets anders dan ‘sekse’: sekse gaat over de biologische kenmerken van iemand. Een voorbeeld […]

Stereotype

A Stereotype is an exaggerated image of a group of people that does not correspond (completely) to reality. It is often a prejudice, a negative idea, that is used to […]