Diversity

Diversiteit staat voor de manier waarop mensen van elkaar verschillen. Je gender, op wie je valt, sociale klasse, woonplaats, geloof, leeftijd, opleiding, wel/geen beperking of chronische ziekte, culturele achtergrond, enzovoorts. […]

Genderx

Gender beschrijft hoe iemand zich identificeert: als man, als vrouw, of als non-binair. Het is dus iets anders dan ‘sekse’: sekse gaat over de biologische kenmerken van iemand. Een voorbeeld […]

Stereotype

A stereotype is an exaggerated image of a group of people that does not correspond (completely) to reality. It is often a prejudice, a negative idea, that is used to […]

Preferential vote

Preferential votes are votes that are not cast for the number 1 candidate on the list (the party leader), but for another candidate from the same list. By using your […]