Voorkeurstem

Als je op iemand stemt die niet de Lijsttrekker is, dan heet dat een Voorkeurstem. Als je een Voorkeurstem uitbrengt op de vrouw die jouw voorkeur heeft, kan dat van […]

Gemeenteraad

De leden van de Gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn, zoals over veiligheid, jeugdzorg, infrastructuur en onderwijs. Zij worden door ons direct verkozen, door […]

Stereotype

Een Stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel, een negatief denkbeeld, dat gebruikt wordt om discriminatie […]

Onverkiesbare plaatsen

Tijdens de verkiezingen maken politieke partijen een schatting van het aantal zetels dat ze zouden kunnen krijgen. Dit doen zij met behulp van Peilingen. De kandidaten die op een plek […]

Lijstduwer

Lijstduwers zijn de laagst geplaatste personen op de kieslijst van een politieke partij. Vaak zijn dit mensen die bekend zijn en die willen bijdragen aan de populariteit van een partij. […]

Lijsttrekker

De Lijsttrekker is de eerste persoon op de kieslijst van een politieke partij. De Lijsttrekker is ook de leider van de politieke partij, en vertegenwoordigt deze partij tijdens de verkiezingen. […]

Diversiteit

Diversiteit staat voor de manier waarop mensen van elkaar verschillen. Je gender, op wie je valt, sociale klasse, woonplaats, geloof, leeftijd, opleiding, wel/geen beperking of chronische ziekte, culturele achtergrond, enzovoorts. […]

Peilingen

Een peiling is een schatting van hoeveel zetels een partij ongeveer gaat halen bij de verkiezingen. Voor een peiling wordt aan een groep mensen van tevoren gevraagd waarop zij willen […]

kiesrecht

kiesrecht is het recht van een individu om deel te nemen aan het politieke proces in een land of andere bestuurlijke eenheid of organisatie door middel van verkiezingen, bijvoorbeeld door […]