Preferential vote

If you vote for someone else, your vote will be a Preferential vote. If you cast a Preferential vote for the woman you prefer, it can have a major influence […]

Voorkeurstem

Als je op iemand stemt die niet de Lijsttrekker is, dan heet dat een Voorkeurstem. Als je een Voorkeurstem uitbrengt op de vrouw die jouw voorkeur heeft, kan dat van […]

Gemeenteraad

De leden van de Gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn, zoals over veiligheid, jeugdzorg, infrastructuur en onderwijs. Zij worden door ons direct verkozen, door […]

Diversity

Diversiteit staat voor de manier waarop mensen van elkaar verschillen. Je gender, op wie je valt, sociale klasse, woonplaats, geloof, leeftijd, opleiding, wel/geen beperking of chronische ziekte, culturele achtergrond, enzovoorts. […]

Genderx

Gender beschrijft hoe iemand zich identificeert: als man, als vrouw, of als non-binair. Het is dus iets anders dan ‘sekse’: sekse gaat over de biologische kenmerken van iemand. Een voorbeeld […]

Stereotype

A Stereotype is an exaggerated image of a group of people that does not correspond (completely) to reality. It is often a prejudice, a negative idea, that is used to […]

Stereotype

Een Stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel, een negatief denkbeeld, dat gebruikt wordt om discriminatie […]

Onverkiesbare plaatsen

Tijdens de verkiezingen maken politieke partijen een schatting van het aantal zetels dat ze zouden kunnen krijgen. Dit doen zij met behulp van Peilingen. De kandidaten die op een plek […]

Lijstduwer

Lijstduwers zijn de laagst geplaatste personen op de kieslijst van een politieke partij. Vaak zijn dit mensen die bekend zijn en die willen bijdragen aan de populariteit van een partij. […]

Lijsttrekker

De Lijsttrekker is de eerste persoon op de kieslijst van een politieke partij. De Lijsttrekker is ook de leider van de politieke partij, en vertegenwoordigt deze partij tijdens de verkiezingen. […]