Een Stereotype is een overdreven beeld van een groep mensen dat niet (volledig) overeenkomt met de werkelijkheid. Het is vaak een vooroordeel, een negatief denkbeeld, dat gebruikt wordt om discriminatie goed te praten. Een voorbeeld van een Stereotype is dat mannen betere leiders zijn. Dat Stereotype zorgt ervoor dat vrouwen soms worden gezien als minder geschikte politici, terwijl dat in werkelijkheid niet zo is.