Tijdens de verkiezingen maken politieke partijen een schatting van het aantal zetels dat ze zouden kunnen krijgen. Dit doen zij met behulp van Peilingen. De kandidaten die op een plek op de lijst staan, die lager is dan het aantal zetels in de Peilingen, staan op zogenoemde ‘onverkiesbare plaatsen’. Wanneer er bijvoorbeeld veel vrouwen op Onverkiesbare plaatsen staan, is de kans kleiner dat er meer vrouwen de politiek komen.