De leden van de Gemeenteraad (raadsleden) nemen alle beslissingen die voor de gemeente van belang zijn, zoals over veiligheid, jeugdzorg, infrastructuur en onderwijs. Zij worden door ons direct verkozen, door te stemmen. De Gemeenteraad controleert ook de bestuurders van de gemeente: de burgemeester en de wethouders.