Congres (on)Veilig in de politiek

5 november 2022,
10:00,
Amsterdam

Op zaterdag 5 november organiseert Stem op een Vrouw het congres (on)Veilig in de politiek. Op deze dag brengen we de top van politieke partijen samen met experts om te komen tot een gezamenlijke aanpak van onveiligheid in de politiek.

Aanleiding

Voor duurzame deelname van vrouwen en minderheden in de politiek is een veilige werkomgeving een essentiële voorwaarde. Helaas biedt de politiek op dit moment voor velen die veilige omgeving niet, of niet voldoende. Of het nu gaat om online haat, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag of de hardheid van het politiek debat: er is iets grondig mis met de politieke cultuur.

Op dit moment werken politieke partijen nog veelal individueel aan de aanpak van dit probleem. Dit congres brengt de bestuurders van politieke partijen samen met experts, met als doel om onderling kennis en goede voorbeelden te delen én concrete afspraken te maken over het realiseren van een veilige werkomgeving.

Programma

Datum: 5 november
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Het ochtendprogramma is plenair en gericht op het leggen van een gezamenlijke inhoudelijke basis. Er is onder meer een keynote speech door Dr. Liza Mügge, universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam, en een verdiepend panel waarbij de praktijk van online haat onder de loep wordt genomen; hoe ervaren politici deze vorm van onveiligheid en wat zijn de juridische kaders?

Het middagprogramma is interactief; in verdiepende sessies door o.a. Emancipator en WOMEN Inc. worden thema’s besproken zoals het herkennen en voorkomen van vooroordelen, de rol van mannen bij gendergelijkheid en we bespreken goede voorbeelden op gebied van een veilige werkomgeving.

Voor partijbestuurders is er in de middag een aparte sessie. Onder begeleiding van onderzoeker Zahra Runderkamp krijgen partijbestuurders een snelcursus in het voorkomen van de verschillende vormen van onveiligheid. Zij kunnen namens hun partij hier ook concrete ambities vastleggen betreft het bevorderen van een veilige politieke omgeving.

Aan het eind van de middag worden de conclusies en aanbevelingen aangeboden aan minister Robbert Dijkgraaf. De dag wordt geleid door Dionne Abdoelhafiezkhan.

Aanmelden

Dit congres is bestemd voor een selecte groep deelnemers; partijbesturen, zittende politici en bestuurders, experts en leden van relevante politieke commissies zijn welkom. Geef uw aanwezigheid door via onderstaande button. Heeft u wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van dit evenement, of een andere vraag of opmerking, dan kunt u dit ook via het formulier doorgeven.

AANMELDEN