Congres (on)Veilig in de politiek

5 november 2022,
10:00,
Amsterdam

Op zaterdag 5 november organiseert Stem op een Vrouw het congres (on)Veilig in de politiek. Op deze dag brengen we politiek Nederland samen met experts om te komen tot een gezamenlijke aanpak van onveiligheid in de politiek.

Aanleiding

Voor duurzame deelname van vrouwen en minderheden in de politiek is een veilige werkomgeving essentieel. Helaas biedt de politiek op dit moment voor velen die veilige omgeving niet, of niet voldoende. Of het nu gaat om online haat, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag of de hardheid van het politiek debat: er is iets grondig mis met de politieke cultuur.

Op dit moment werken politieke partijen nog veelal individueel aan de aanpak van dit probleem. Dit congres brengt politici, bestuurders en experts samen, met als doel om onderling kennis en goede voorbeelden te delen én concrete afspraken te maken over het realiseren van een veilige werkomgeving.

Programma

Datum: 5 november
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

In het plenaire ochtendprogramma leggen we een gezamenlijke inhoudelijke basis. Er zijn o.a. een keynote speech door Dr. Liza Mügge (universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam) en een verdiepend panel waarbij met Femke Zeven (Bureau Clara Wichmann) de praktijk van online haat onder de loep wordt genomen; hoe ervaren politici Marcelle Hendrickx en Nathalie Nede deze vorm van onveiligheid en wat zijn de juridische kaders?

In het interactieve middagprogramma zijn er speeches van Mariette Hamer (regeringscommissaris grensoverschrijdend gedrag) en Rabin Baldewsingh (Nationaal Coordinator tegen Racisme en Discriminatie) en workshops over thema’s als micro-agressie en de rol van mannen bij gendergelijkheid door o.a. Emancipator, Art.1 en Action Aid.

Voor partijbestuurders is er in de middag een aparte sessie. Onder begeleiding van Zahra Runderkamp (onderzoeker Universiteit van Amsterdam) krijgen zij een snelcursus in het voorkomen van de verschillende vormen van onveiligheid. Zij kunnen namens hun partij hier ook concrete ambities vastleggen voor het bevorderen van een veilige politieke omgeving.

Aan het eind van de middag worden de conclusies en aanbevelingen aangeboden aan minister Robbert Dijkgraaf. De dag wordt geleid door Dionne Abdoelhafiezkhan.

Aanmelden

Dit (gratis) congres is bestemd voor partijbesturen, zittende politici en bestuurders. Experts en leden van relevante politieke commissies en politiek medewerkers zijn ook welkom.
Aanmelden is verplicht en kan via onderstaande button. Heeft u wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van dit evenement, of een andere vraag of opmerking, dan kunt u dit ook via het formulier doorgeven.

AANMELDEN