Congres ‘Veilig in de Politiek’

21 november 2024,
13:30,
Schouwburg Odeon, Zwolle

De politiek is momenteel voor velen geen veilige werkomgeving, terwijl dat essentieel is voor de duurzame participatie van vrouwen en andere ondervertegenwoordigde groepen. Of het nu gaat om online haat, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag of de hardheid van het politiek debat: er is iets grondig mis met de politieke cultuur. Op dit moment werken politieke partijen nog veelal individueel aan de aanpak van dit probleem. Dit probleem vergt echter een duurzame en partij-overstijgende benadering.

Daarom organiseert Politica* samen met Stem op een Vrouw na een succesvolle eerste editie, het congres ‘Veilig in de Politiek’! Een congres voor het uitwisselen van kennis én het maken van concrete afspraken en een plan van aanpak.
Naast het tweejaarlijkse congres, komt er door het jaar heen een werkgroep samen met verschillende politieke partijen  om bovenstaande thema’s te bespreken, ervaringen en good practices uit te wisselen en elkaar tot actie aan te sporen. Samen maken we de politiek toegankelijk en veilig voor iedereen, met speciale aandacht voor degenen die nu het meest uitgesloten worden: vrouwen en minderheidsgroepen.

Aanmelden:

Het congres is voor iedereen die werkzaam is in de politieke sector: partijbestuurders, medewerkers, politici, actieve leden, vertegenwoordigers van netwerken, maar ook journalisten, politiek adviseurs en ambtenaren.

Meld je HIER aan

*Alliantie Politica is een samenwerkingsverband van WO=MEN, Stem op een Vrouw, Nederlandse Vrouwen Raad en Emancipator. Deze samenwerking wordt financieel ondersteund door het ministerie van OCW.