Stem op een Vrouw organiseert Congres ‘(on)Veilig in de politiek’

Illustratie: Riemke Ipema

Op zaterdag 5 november organiseert Stem op een Vrouw het congres (on)Veilig in de politiek. Op deze dag brengen we de top van politieke partijen samen met experts om te komen tot een gezamenlijke aanpak van onveiligheid in de politiek. De resultaten worden in ontvangst genomen door minister Robbert Dijkgraaf (ministerie van OCW). Lees op deze pagina alles over de aanleiding van het congres, het programma van de dag en meld je aan.

Aanleiding

Een veilige politieke werkplek gaat iedereen aan. Zeker voor de duurzame deelname van vrouwen en minderheden in de politiek is een veilige werkomgeving een essentiële voorwaarde. Helaas biedt de politiek op dit moment voor velen die veilige omgeving niet, of niet voldoende. Of het nu gaat om online haat, discriminatie, seksueel ongewenst gedrag of de hardheid van het politiek debat: er is iets grondig mis met de politieke cultuur.

Op dit moment werken politieke partijen nog veelal individueel aan de aanpak van dit probleem. Dit congres brengt de bestuurders van politieke partijen samen met experts, met als doel om onderling kennis en goede voorbeelden te delen én concrete afspraken te maken over het realiseren van een veilige werkomgeving.

We nodigen nadrukkelijk ook mannen uit om op deze dag aanwezig te zijn.

Programma

Datum: 5 november
Tijd: 10.00 – 17.00 uur
Locatie: Pakhuis de Zwijger, Amsterdam

Het ochtendprogramma is plenair en gericht op het leggen van een gezamenlijke inhoudelijke basis. Met:

  • Keynote speech door Dr. Liza Mügge, universitair hoofddocent Politicologie aan de Universiteit van Amsterdam;
  • Panelgesprek over de praktijk van online haat; hoe ervaren politici deze vorm van onveiligheid en wat zijn de juridische kaders? Met Nathalie Nede (ChristenUnie Arnhem), Marcelle Hendrickx (wethouder Tilburg) en Femke Zeven (Bureau Clara Wichmann).

 

Het middagprogramma opent met bijdragen door Regeringscommissaris Grensoverschrijdend Gedrag Mariëtte Hamer en de Nationaal Coördinator Racisme & Discriminatie Rabin Baldewsingh. De rest van de middag is interactief, met aanbod bestaat uit o.a. de volgende workshops:

  • Emancipator – De rol van mannen bij een veilige werkplek;
  • Art.1 Midden-Nederland –  Microagressie;
  • ActionAid – Feministisch Leiderschap.

 

Voor partijbestuurders is er in de middag een aparte sessie. Zij gaan onder begeleiding van  onderzoeker Zahra Runderkamp in gesprek over wat hun partij kan en moet doen voor een veilige werkomgeving, op basis van wetenschappelijk onderbouwde aanbevelingen.  De bestuurders kunnen namens hun partij hier ook concrete ambities vastleggen betreft het bevorderen van een veilige politieke omgeving.

Aan het eind van de middag worden de conclusies en aanbevelingen aangeboden aan minister Robbert Dijkgraaf. De dag wordt geleid door Dionne Abdoelhafiezkhan.

Aanmelden

Dit congres is bestemd voor een selecte groep deelnemers; partijbesturen, zittende politici en bestuurders, experts en leden van relevante politieke commissies zijn welkom. Geef uw aanwezigheid door via onderstaande button. Heeft u wensen met betrekking tot de toegankelijkheid van dit evenement, of een andere vraag of opmerking, dan kunt u dit ook via het formulier doorgeven.