IMG_1335

MISSIE

Stem op een Vrouw zet zich in voor meer vrouwen, en een grotere verscheidenheid aan vrouwen, in de politiek. Wij zetten ons in voor betere representatie in de politiek en daarmee bevordering van de emancipatie van vrouwen en meisjes in Nederland. 

Wij staan voor politieke gelijkheid. Voor een politiek die ongelijkheid actief bestrijdt, waar iedereen mee kan doen en gehoord wordt.

ONS WERK

Stem op een Vrouw is opgericht in 2017. Sindsdien is er al veel bereikt. Met onze stemcampagnes werden al meer dan 200 vrouwen extra verkozen via voorkeurstemmen. 

We helpen zo’n 100 vrouwen en meiden per jaar de politiek in via ons mentornetwerk en trainingen. En we ondersteunen vrouwelijke politici via onderzoek, evenementen en verkiezingsdebatten.

ACTIVITEITEN

Trainingen & Events

TRAININGEN EN EVENTS Stem op een Vrouw organiseert regelmatig (online) trainingen en evenementen. We richten ons daarbij op verschillende groepen: vrouwelijke politici, vrouwen en meiden met politieke ambitie of interesse en tot slot de kiezer. Blijf op de hoogte van

Lees verder »

Mentornetwerk

MENTORNETWERK Over het mentornetwerk Het ‘Stem op een Vrouw Mentornetwerk’ is een partijbreed netwerk van vrouwelijke politiek aspiranten en politici. We koppelen vrouwen en meiden die politieke ambities hebben of daar nog over twijfelen aan vrouwen met politieke ervaring. En we

Lees verder »

Educatie

EDUCATIE Stem op een Vrouw in de klas Bij Stem op een Vrouw hechten we veel belang aan politieke educatie. Op school kunnen kinderen en jongeren leren over wat politiek is en waarom het belangrijk is dat iedereen gehoord wordt.

Lees verder »

Trainingen en events

Stem op een Vrouw organiseert regelmatig (online) trainingen en evenementen. We richten ons daarbij op verschillende groepen: vrouwelijke politici, vrouwen en meiden met politieke ambitie of interesse en tot slot de kiezer.

Blijf op de hoogte van het aanbod: schrijf je in voor de nieuwsbrief, of neem een kijkje in de agenda.

Mentornetwerk

Sinds 2020 heeft Stem op een Vrouw een mentornetwerk; een netwerk dat vrouwen en meiden met politieke ambitie koppelt aan een mentor (v) met politieke ervaring. We koppelden reeds 250 vrouwen aan een mentor.

Op dit moment zijn de aanmeldingen voor het netwerk gesloten. Tot en met de gemeenteraadsverkiezingen in 2022 loopt het speciale traject ‘Kandidaat voor de Raad‘.

Onderwijs

We werken op dit moment aan de ontwikkeling van een gastles, gericht op middelbare scholieren, over het belang van representatie in de politiek. In de gastles is aandacht voor de onderwerpen representatie, geschiedenis van vrouwen in de politiek en het belang van rolmodellen.

De gastles, inclusief docentenhandleiding, wordt gelanceerd in de herfst van 2021.

SLIM STEMMEN

Als kiezer mag je in Nederland vrijwel elk jaar naar de stembus. De eerstvolgende keer is bij de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart 2022. Op dit moment is ongeveer 1/3 van de raadsleden vrouw. Met jouw stem breng je hier verandering in.

Wil jij meer vrouwen verkozen krijgen? Stem niet automatisch op de eerste vrouw op de lijst; zij wordt dankzij haar hoge positie vaak toch wel verkozen. Kijk juist wat lager naar de vrouwen die jouw stem hard nodig hebben. Een belangrijk hulpmiddel zijn de Peilingen; deze schatten in hoeveel zetels een partij ongeveer krijgt, zodat je kunt zien welke vrouwen het zonder jouw stem misschien niet redden. 

Sinds vier jaar zetten we ons in om deze stemtip te verspreiden, en met succes: er werden al meer dan 200 vrouwen extra met voorkeurstemmen verkozen in allerlei politieke organen!

Kies op welke partij jij wilt stemmen.            

Op hoeveel zetels staat jouw partij? De stippellijn is het gepeilde aantal zetels.    

Stem op een vrouw, lager op de lijst. Zo wordt zij met voorkeurstemmen verkozen. 

LET OP: Staat er direct boven de stippellijn ook een vrouw? Dan kan ook zij jouw stem goed gebruiken, want ook voor haar is het nog spannend. De Peilingen zijn namelijk maar een inschatting.

VEELGESTELDE VRAGEN

Door te stemmen heb jij invloed op de besluiten die door politici worden gemaakt. Dat is op zich al een reden om te gaan stemmen, maar er zijn nog veel meer redenen waarom stemmen belangrijk is.

Zo is stemrecht niet iets vanzelfsprekends. Pas sinds 1919 mogen vrouwen in het Europese deel van Nederland stemmen. Dat stemrecht kwam pas in respectievelijk 1948 en 1963 voor vrouwen in de voormalige Antillen en Suriname. Pas in 1972 werd de leeftijdsgrens verlaagd van 25 naar 18 jaar.

Dit is van groot belang, omdat jongere kiezers stemmen heel anders dan oudere kiezers. Toch was bij de vorige Tweede Kamerverkiezingen de opkomst van jongeren een stuk lager dan de opkomst van ouderen. Bovendien stemmen veel Nederlanders van kleur of een praktische opleiding niet. Dit is zorgelijk, want bij verkiezingen gaat het erom dat iedereen evenveel inspraak heeft over hoe onze samenleving eruit komt te zien. Daarom is het van groot belang dat zoveel mogelijk mensen met verschillende achtergronden gaan stemmen!

Helaas: stemmen op de eerste vrouw op de lijst zorgt niet voor meer vrouwen in de politiek. Zij wordt vanwege haar hoge positie vaak toch wel verkozen. Kijk dus ook eens wat lager op de lijst. Juist die kandidaten hebben vaak jouw stem nodig. Wil jij meer vrouwen in de Tweede Kamer? Dat werkt zo:

1) Bekijk in de Peilingen hoeveel zetels jouw partij ongeveer krijgt. De vrouwen die vanaf het gepeilde aantal zetels op de lijst staan, hebben jouw stem nodig om verkozen te worden.
2) Zoek een vrouw die bij je past. Wil je weten wie er op de lijst staan? Kijk dan in onze Stemhulp.
3) Stem op een vrouw lager op de lijst. Zo krijg je meer vrouwen verkozen in de Tweede Kamer!

Met deze stemtactiek worden er elk jaar extra vrouwen verkozen. Het werkt dus echt!

Ja! Maar je moet wel slim stemmen. Veel mensen stemmen op de eerste persoon op de lijst (de zogenaamde Lijsttrekker). Als je op iemand stemt die niet de Lijsttrekker is, dan heet dat een Voorkeurstem. Als je een Voorkeurstem uitbrengt op de vrouw die jouw voorkeur heeft, kan dat van grote invloed zijn.

Let op: stem niet automatisch op de hoogst geplaatste vrouw. Zij wordt vanwege haar hoge positie vaak toch wel verkozen. Kijk ook eens wat lager op de lijst. Juist die kandidaten hebben vaak jouw stem nodig. Door op een vrouw lager op de lijst te stemmen, zorgen we voor meer vrouwen in de politiek.

Bij de verkiezingen kunnen Peilingen een hulpmiddel zijn. Stel dat een partij volgens de Peilingen 5 zetels krijgt, stem dan op een vrouw vanaf plek 5 op de lijst. Via deze tactiek stemden kiezers in 2017 drie vrouwen extra in de Tweede Kamer, in 2018 tientallen vrouwen in de Gemeenteraad en in 2019 drie extra vrouwen in het Europees Parlement. Bekijk hier per partij de Peilingen en alle kandidaten.

Op dit moment zijn de meeste politici man. Vrouwen zijn nog nooit gelijk vertegenwoordigd geweest in de politiek. Zo is maar 32% van de Tweede Kamerleden (1), 35% van de Provinciale Statenleden (2) en 32% van de gemeenteraadsleden (3) vrouw. Terwijl de helft van de Nederlanders vrouw is.

Wanneer de politiek meer divers is, maken politici betere besluiten. Omdat meer verschillende mensen meepraten, bijvoorbeeld met verschillende culturele achtergronden, LHBT+, jong en oud, mbo’ers en universitair opgeleiden, met en zonder een beperking, wordt er in die besluiten namelijk met meer mensen rekening gehouden. Ook komen er bij een meer diverse Tweede Kamer meer verschillende onderwerpen aan bod, die van meer kanten bekeken worden (4). Dat leidt tot meer vertrouwen in de politiek, rechtvaardig beleid en verandering van heersende stereotypen over politiek (5). Oftewel: meer vrouwen en Diversiteit verbetert de kwaliteit van politiek.

Ook is zichtbaarheid van verschillende vrouwen in de politiek goed voor de emancipatie van vrouwen. Het zorgt ervoor dat meiden en vrouwen zichzelf meer herkennen, meer ambitie hebben, en sneller zelf gemotiveerd raken om politiek actief te worden. Vrouwelijke politici zijn dan een rolmodel (6).

*Representatie is uiteraard niet enkel belangrijk voor ‘vrouwen’ als groep. Er zijn vele groepen, ook binnen de groep ‘vrouwen’, die niet of nauwelijks vertegenwoordigd zijn. Zo zitten er op dit moment geen zwarte vrouwen in de Tweede Kamer, geen Hindoestaanse vrouwen, geen trans vrouwen, en geen vrouwen met een beperking (7). Dat betekent dat hun wensen en ervaringen nu te weinig meegenomen worden.

Kwaliteit is heel belangrijk. Daarom is het belangrijk om te stemmen op iemand die jij goed vindt, zoals een vrouw die staat voor jouw idealen. Letten op gender maakt daarbij wel uit: met meer vrouwen en Diversiteit in de politiek gaat de kwaliteit van de politiek erop vooruit. Er worden dan bewezen betere besluiten genomen op gebied van onder meer onderwijs, zorg, milieu en economie. Op dit moment is er in de politiek een tekort aan vrouwen en Diversiteit en dat is slecht voor de kwaliteit. Om dat te verbeteren, is het belangrijk dat we verschillende soorten mensen verkiezen; al die verschillende ervaringen zorgen ervoor dat iedereen een stem heeft.

Daarnaast heeft de politiek een voorbeeldfunctie (1). Als daar gelijke kansen zijn, kan dat doorwerken in de hele samenleving. Een grotere Diversiteit aan mensen heeft veel positieve effecten, zoals dat het zorgt voor meer vertrouwen in de politiek, acceptatie van verkiezingsuitslagen en het breekt met stereotypen over wie er in de politiek hoort te zitten (2).

Meer Diversiteit in de politiek verbetert de kwaliteit van onze democratie. Want, wanneer er meer verschillende mensen met verschillende achtergronden meepraten, zullen de onderwerpen die in de politiek aan bod komen een groter deel van onze samenleving vertegenwoordigen. Hierdoor zal het beleid dat gemaakt wordt ook meer rechtvaardig zijn en zal het de heersende stereotypen over de politiek veranderen (1). Onderzoek toont aan dat vrouwelijke politici een positief effect hebben op allerlei soorten beleid en politieke cultuur (2). Bovendien kan meer gendergelijkheid in Nederland de economie een flinke groei opleveren (3).

Daarnaast dienen vrouwelijke politici als rolmodellen voor andere vrouwen. Grotere zichtbaarheid van verschillende vrouwen in de politiek zorgt ervoor dat meiden en vrouwen zichzelf meer herkennen en sneller gemotiveerd raken om zelf ook politiek actief te worden (4).

Dat klinkt logisch, maar ligt ingewikkelder. Vrouwen vertegenwoordigen niet per definitie alle vrouwen of alleen vrouwen. En mannen kunnen ook vrouwen vertegenwoordigen. Maar vrouwen hebben vaak andere ervaringen die voortkomen uit hun genderidentiteit die onvoldoende zullen worden vertegenwoordigd in een politiek gedomineerd door mannen. Met empathie kom je ver, maar je volledig verplaatsen in een ander is niet mogelijk.

Ondervertegenwoordigde groepen worden waarschijnlijk beter vertegenwoordigd door op iemand te stemmen die op ze lijkt (1). Meerdere studies tonen aan dat politici met verschillende achtergronden standpunten inbrengen die anders over het hoofd worden gezien (2). Het is ook logisch dat degenen die door bepaald beleid worden geraakt, betrokken zouden moeten worden bij de besluitvorming daarover. Ze brengen immers kennis mee over die groep en hebben specifieke wensen en belangen.

Daarom is goede vertegenwoordiging zo belangrijk. Nog altijd zijn mannen de norm in de Nederlandse politiek: we hebben nog nooit een vrouwelijke premier gehad en vrouwelijke burgemeesters en wethouders zijn zeldzaam. Gelijke vertegenwoordiging krijg je niet vanzelf. Het is van belang dat vrouwen zelf meer actief worden in de politiek en dat we vrouwen die dit doen belonen met onze stem!

Dat klopt en dat is een van de redenen dat we dit initiatief zijn gestart. De kandidatenlijsten worden samengesteld door politieke partijen zelf en voor een goede genderbalans zijn geen regels, behalve regels die partijen zichzelf opleggen (1). Dat leidt er helaas vaak nog toe dat het overgrote deel van kandidatenlijsten uit mannen bestaat en vrijwel alle lijsttrekkers man zijn. Vrouwen staan ook vaker op Onverkiesbare plaatsen. Dit verandert niet tenzij partijen ook van kiezers en partijleden een duidelijk signaal krijgen dat het tijd is voor meer vrouwen op de lijst.

Er is ook goed nieuws! Ondanks dat er minder vrouwen dan mannen op de kieslijsten staan, zijn er meer dan genoeg verkiesbare vrouwen om tot een gelijke balans te komen, mits we slim stemmen! Als er meer vrouwen in de politiek komen, dienen zij als rolmodel voor andere vrouwen om politiek actief te worden. Zo lost dit probleem zich mede dankzij onze stem op (2).

Fantastisch! Let er wel op dat de verdeling zowel hoog als lager op de lijst redelijk gelijk is. Soms zetten partijen bijvoorbeeld veel vrouwen in de top 10, maar blijkt daarna toch maar 30% van de lijst uit vrouwen te bestaan. En heeft jouw partij echt een gelijke verdeling? Zelfs dan kan het goed zijn om op een vrouw lager op de lijst te stemmen. Want, wanneer sommige partijen nauwelijks vrouwen op de lijst zetten, kunnen we dat tekort alsnog corrigeren.

Kijk natuurlijk vooral naar welke vrouw jou het meest aanspreekt. Kennismaken met alle vrouwelijke kandidaten kan gemakkelijk via onze Stemhulp.

Meestal niet. De allerlaatste personen op de kieslijsten, zijn vaak de “lijstduwers”. Dat zijn mensen die bijvoorbeeld bekend zijn, en die willen bijdragen aan de populariteit van een partij. Maar zij willen vaak niet echt verkozen worden.

Om meer vrouwen in de politiek te krijgen is het juist slim om te stemmen op de vrouwelijke kandidaten die net buiten de Peilingen vallen. Natuurlijk is het ook belangrijk om te kijken naar een politica die jou het meeste aanspreekt! Kennismaken met de kandidaten en de Peilingen bekijken kan gemakkelijk via onze Stemhulp.

Het belangrijkste is dat je op een politieke partij stemt die bij jou past. Door vervolgens je Voorkeurstem slim in te zetten kunnen we ervoor zorgen dat er meer vrouwen de politiek in komen. Zo wordt de kans ook groter op meer vrouwelijke politici, lijsttrekkers en uiteindelijk een premier.

De premier wordt meestal gekozen uit de partij die als grootste uit de verkiezingen komt. Vaak is dit de Lijsttrekker, maar dat is niet altijd het geval.

Heeft jouw politieke partij een vrouwelijke Lijsttrekker? Ook dan heeft slim stemmen nog altijd zin. Tijdens verkiezingen kan je kijken naar de Peilingen om te zien hoeveel zetels jouw partij waarschijnlijk krijgt. Stem dan op de vrouw vanaf de laatst gepeilde zetel. Kijk daarbij natuurlijk ook vooral naar welke vrouw jou het meest aanspreekt! Lees ook onze Stemtip over hoe je slim kunt stemmen.