Persbericht: Online haat ontmoedigt politieke deelname vrouwen

Vrouwen met politieke ambitie worden afgeschrikt door het waarnemen van online haat tegen vrouwelijke politici. Ze heroverwegen of zij wel politiek actief willen worden, of kiezen voor een plek achter de schermen. Dat blijkt uit onderzoek van alliantie Politica.

Publicatie: Vrouwelijke Volksvertegenwoordigers in 2023

Stem op een Vrouw doet structureel jaarlijks onderzoek naar het aantal vrouwelijke politici en bestuurders in alle politieke lagen. Van het Waterschap tot het Europees Parlement. Wij presenteren nu de nulmeting, met data van oktober/november 2023.

Vacature: Projectleider Events en Bewegingsopbouw

Freelance functie voor 20-24 uur per week bij stichting Stem op een Vrouw binnen het team van alliantie Politica, een samenwerkingsverband van WO=MEN, Nederlandse Vrouwen Raad, Emancipator en Stem op een Vrouw. Beoogde startdatum is 1 februari 2024.

Vrouwenrechten. Wel of geen prioriteit?

Bij welke partijen staan gendergelijkheid en vrouwenrechten op de politieke agenda, en waar (nog) niet? We brengen het aan de hand van de verkiezingsprogramma’s voor je in kaart!

Onderzoek naar barrières vrouwen in de politiek

Van jongs af aan zien vrouwen politiek minder snel als carrièrepad, enz ij vormen nog steeds een minderheid bij politieke partijen. Dit onderzoek laat zien dat drempels voor vrouwen om actief te worden al jong beginnen.