Blog. Vrouwenstemmen in de klimaatcrisis

Uit onderzoek blijkt dat vrouwen onevenredig worden getroffen door de klimaatcrisis. In ‘Zo kan het niet langer’ benadrukt Ralien Bekkers het belang van inclusiviteit en gendergelijkheid in de strijd tegen de klimaatcrisis. Deze blog richt zich op haar argument dat het betrekken van vrouwen bij oplossingen essentieel is voor effectieve maatregelen die de behoeften van de hele samenleving weerspiegelen.

Persbericht: Onderzoek naar impact vrouwenhaat in de politiek op aspiranten

Meerdere vrouwelijke politici kondigden recent hun vertrek aan uit de landelijke politiek, mede vanwege vrouwenhaat aan hun adres. Nu partijen nieuwe kieslijsten samenstellen, gaan zij op zoek naar nieuw talent en kunnen zittende vrouwelijke politici opnieuw solliciteren. Maar zijn vrouwen, door de toename van (online) geweld, nog wel voor de politiek te enthousiasmeren? Alliantie Politica start een onderzoek naar (on)veiligheid in de politiek en de gevolgen daarvan voor de nieuwe aanwas van vrouwen.

Blog. Handwerk: Een politieke kunstvorm door vrouwen

Handwerk is altijd een ‘vrouwendomein’ geweest. Het staat soms voor onderdrukking, maar is ook gebruikt als middel voor verzet. Welke rol speelt deze kunstvorm in de vrouwenkiesrechtstrijd, en in de emancipatie van vrouwen?

Blog: Gelijkwaardigheid in de politiek

Op zondag 5 maart stond de Dam vol voor de allereerste Feminist March. Het thema van de mars was equity is key. Equity of gelijkwaardigheid is een opkomende term en gedachtegoed in het feminisme. In dit blog bespreken we het verschil tussen equity en equality en wat dat betekent voor vrouwen in de politiek.

Vacature: Lobbyist gendergelijkheid in de politiek

Wil jij gendergelijkheid op de politieke agenda van Nederlandse partijen zetten? Werk je graag in een coördinerende rol? Bij Stem op een Vrouw zijn we op zoek naar een lobbyist met ervaring in beleid en met politiek netwerk, die zich in wil zetten om beleid voor gendergelijkheid een prioriteit te maken bij politieke partijen.

Blog: De Provinciale Staten: Wat doet zij?

Op 15 maart gaan we naar de stembus voor het waterschap en de Provinciale Staten. Dit blog gaat in op de Provinciale Staten en de vertegenwoordiging van vrouwen daarbinnen. Wat doen de Provinciale Staten precies? Wie waren de eerste vrouwelijke leden? En hoe staat het er nu voor?

Blog: Vrouwen in het waterschap: Toen en nu

De waterschappen vormen een van de oudste politieke instituties in ons waterrijke land. Toch duurde het heel erg lang voor de eerste vrouwen aantraden in de besturen: tot 1978. Waarom heeft het zo lang geduurd en hoe staat de representatie er nu voor? Je lees het in dit blog.