Persbericht: Online haat ontmoedigt politieke deelname vrouwen

Vrouwen met politieke ambitie worden afgeschrikt door het waarnemen van online haat tegen vrouwelijke politici. Ze heroverwegen of zij wel politiek actief willen worden, of kiezen voor een plek achter de schermen. Dat blijkt uit onderzoek van alliantie Politica.

Publicatie: Vrouwelijke Volksvertegenwoordigers in 2023

Stem op een Vrouw doet structureel jaarlijks onderzoek naar het aantal vrouwelijke politici en bestuurders in alle politieke lagen. Van het Waterschap tot het Europees Parlement. Wij presenteren nu de nulmeting, met data van oktober/november 2023.

Vrouwenrechten. Wel of geen prioriteit?

Bij welke partijen staan gendergelijkheid en vrouwenrechten op de politieke agenda, en waar (nog) niet? We brengen het aan de hand van de verkiezingsprogramma’s voor je in kaart!

Onderzoek naar barrières vrouwen in de politiek

Van jongs af aan zien vrouwen politiek minder snel als carrièrepad, enz ij vormen nog steeds een minderheid bij politieke partijen. Dit onderzoek laat zien dat drempels voor vrouwen om actief te worden al jong beginnen.

Persbericht: Onderzoek impact vrouwenhaat op aspiranten

Meerdere vrouwelijke politici kondigden recent hun vertrek aan uit de landelijke politiek, mede vanwege vrouwenhaat. Zijn vrouwen, door de toename van (online) geweld, nog wel voor de politiek te enthousiasmeren? Alliantie Politica start een onderzoek.

NIEUWS: Devika Partiman directeur bij Stem op een Vrouw

Per 1 januari 2023 is Devika Partiman aangetreden als directeur van Stichting Stem op een Vrouw. Zij nam in 2017 het initiatief voor Stem op een Vrouw en was de afgelopen zes jaar voorzitter van de stichting. Anne-Floor van Tilburg heeft het voorzitterschap overgenomen.

Verslag congres (on)Veilig in de politiek

De politiek is voor teveel mensen geen veilige werkomgeving, en bij vrouwen is dit nog vaker het geval. Op dit congres bracht Stem op een Vrouw politici, partijbestuurders en experts bijeen om hierover te leren en om te komen tot concrete actie. Lees hier het verslag.