Persbericht: Onderzoek naar impact vrouwenhaat in de politiek op aspiranten

Meerdere vrouwelijke politici kondigden recent hun vertrek aan uit de landelijke politiek, mede vanwege vrouwenhaat aan hun adres. Nu partijen nieuwe kieslijsten samenstellen, gaan zij op zoek naar nieuw talent en kunnen zittende vrouwelijke politici opnieuw solliciteren. Maar zijn vrouwen, door de toename van (online) geweld, nog wel voor de politiek te enthousiasmeren? Alliantie Politica start een onderzoek naar (on)veiligheid in de politiek en de gevolgen daarvan voor de nieuwe aanwas van vrouwen.

NIEUWS: Devika Partiman directeur bij Stem op een Vrouw

Per 1 januari 2023 is Devika Partiman aangetreden als directeur van Stichting Stem op een Vrouw. Zij nam in 2017 het initiatief voor Stem op een Vrouw en was de afgelopen zes jaar voorzitter van de stichting. Anne-Floor van Tilburg heeft het voorzitterschap overgenomen.

Verslag congres (on)Veilig in de politiek

De politiek is voor teveel mensen geen veilige werkomgeving, en bij vrouwen is dit nog vaker het geval. Op dit congres bracht Stem op een Vrouw politici, partijbestuurders en experts bijeen om hierover te leren en om te komen tot concrete actie. Lees hier het verslag.